Pixolo - creative agency  -  přeskočit na navigaci

Uživatelské testování

Chci podobné řešení!

poptávka

Uživatelské testování otestuje váš web

Znáte míru použitelnosti vašeho webu? Pro plánování kampaní a celkovou orientaci firemního webu je třeba získat zpětnou vazbu od návštěvníků stránek. Jenom tak se můžete přesně vcítit do jeho tužeb a přání. Součástí analýzy použitelnosti je i další účinný nástroj, který odhalí silné i slabé stránky webu.

Uživatelské testování je velmi efektivní metodou, jak web přizpůsobit požadavkům vaší cílové skupiny. Uživatelské testování probíhá v několika fázích:

1.Výběr účastníků testování<

První kolo probíhá na širokém vzorku dotazovaných, ze kterého na základě dotazů vybereme užší skupinu. Můžeme oslovit respondenty z naší databáze nebo oslovit zcela novou skupinu dotazovaných.

2. Volba cílové skupiny

Společně s vámi probereme, o jaké výstupy nám půjde. Shodneme se na okruhu otázek a zvolíme konkrétní cílovou skupinu vhodnou pro náš účel.

3. Realizace uživatelského testování

Místo si můžete samozřejmě zvolit sami. Je možné celou akci zrealizovat ve vašich prostorech, stejně jako ve speciálně k tomu určené místnosti společnosti Pixolo.

4. Výstupy uživatelského testování

Získané výsledky z uživatelského testování budou obsaženy v prezentaci, kterou vám představíme osobně. Součástí výstupů mohou být natočená videa a dále přesný záznam pohybu kurzoru myši na monitoru.

Díky uživatelskému testování zjistíte, jak se budou chovat skuteční návštěvníci vašeho webu. Máte možnost doladit před spuštěním nového webu drobné nedostatky či provést zásadní změny.

Získáte velmi přesnou předpověď reálné situace a můžete jí tak zcela přizpůsobit stávající web.

Předem budete připraveni na možné eventuality a budete schopni se jim adekvátně přizpůsobit.


Nezávazná poptávka

poptávka
 

 

Převálcujte svoji konkurenci na Internetu

Výběr jazyka

Navigace 

 


PiXOLO

2009 Copyright © pixolo.cz s.r.o.
All Rights Reserved